Töötasu, juhatuse liikme tasu ja muud üksikisikutele makstavad tasud – kuidas maksustada? (videokoolitus)

54,90 

Hind sisaldab KM 22%

Töö eest saadav tasu ei pruugi alati olla töötasu ja alluda töölepingu seaduse reeglistikule. Maksukonsultant Aule Kindsigo räägib koolitusel, millised seadused ja määrused reguleerivad töö tegemise eest makstavate tasude või muude üksikisikutele tehtud väljamaksete maksustamist, kuidas neid maksukohustusi leida ning deklareerida.

Töö eest saadav tasu ei pruugi alati olla töötasu ja alluda töölepingu seaduse reeglistikule. Tasu võib saada ka mõne muu lepingu alusel tööd tehes ning siis on erinevad ka seadustest tulenevad reeglid maksustamise ning maksusoodustuste osas.

Lektor Aule Kindsigo räägib loengu käigus lahti erinevate tööga seotud lepingute ja muude üksikisikutele tehtud väljamaksete maksustamise ja deklareerimise nüansid, tuues elulisi näiteid.

Videokoolitusel käsitletavad teemad

 • Füüsilistele isikutele tehtud eri liiki väljamaksete maksustamine.
  • Maksustatavad tulud.
  • Maksuvabad tulud.
  • Maksuvaba tulu suurus ja arvestamine.
  • Töötasu ja juhatuse liikme tasu maksustamise erisused.
  • Muude eraisikutele töö eest makstavate tasude maksustamise erisus.
 • Erinevate väljamaksete deklareerimine.
 • Töötamise register ja vajalikud kanded.
 • Maksuhalduri maksukuulekuse hinnang töötasude osas.

Koolituse maht: 2 akadeemilist tundi ehk 90 minutit

Sihtgrupp: Raamatupidajad, ettevõtjad ning teised, kes puutuvad kokku töö tegemise eest makstavatelt tasudelt maksude arvestamise ning deklareerimisega.

Eesmärk: Osaleja saab põhjaliku ülevaate sellest, millised seadused ja määrused reguleerivad töö tegemise eest makstavate tasude või muude üksikisikutele tehtud väljamaksete maksustamist ja kuidas neid maksukohustusi leida ning deklareerida. Samuti saab ülevaate töötamise registriga seonduvatest vajalikest kannetest.

Aule Kindsigo

Lektor: Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Ta on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimasena neist maksude osakonna juhatajana. Aule Kindsigo on hinnatud esineja erinevate ettevõtete ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel paljudel maksukoolitustel ning kursustel.


NB! Videokoolitusest

 • Antud videokoolitus on 25. märtsil 2022 toimunud veebikoolituse salvestus.
 • Koolitust on võimalik vaadata ja kuulata teile sobival ajal ja kohas.
 • Koolituse jälgimiseks sobib süle- või lauaarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti.
 • Vajalik on internetiühendus ning mugavamaks kuulamiseks soovi korral kõrvaklapid.
 • Koolituse käigus saab alla laadida koolitusel näidatavad slaidid.
 • Arve tasunutele saadame e-mailile lingi, mille kaudu pääsete koolitust korduvalt vaatama ja kuulama.
 • Videokoolituse vaatamine on võimalik arve tasumise kuule järgneva kuu lõpuni.

Hind sisaldab 90-minutilist koolitust, tähtajalist järelvaatamist ning allalaetavaid koolitusmaterjale.