MTÜ ja SA raamatupidamise erisused ning aastaaruanne 2023 (videokoolitus)

128,10 

Hind sisaldab KM 22%

Koolitusel annab vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter ülevaate, millised on mittetulundusliku tegevusega seotud raamatupidamise arvestamise erisused ja millele tasub MTÜ ja SA aastaaruande koostamisel ning esitamisel erilist tähelepanu pöörata.

Videokoolitusel käsitletavad teemad

 • MTÜ ja SA raamatupidamise üldnõuded
 • Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kord
 • Üldised nõuded mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruandele
 • Millele pöörata tähelepanu raamatupidamise aastaaruande koostamisel?
  • Spetsiifilised valdkonnad (RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" ja RTJ 12 "Sihtfinantseerimine")
   • Tasud liikmetelt
   • Annetused ja toetused
   • Vahendamine
   • Sihtfinantseerimine
  • Põhiaruanded
   (Bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne)
  • Raamatupidamise aastaaruande lisad
 • Millele pöörata tähelepanu 2023.a raamatupidamise aastaaruande koostamisel?
 • Tegevusaruanne

Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi ehk 180 minutit

Sihtgrupp: Mittetulundusühingute ja sihtasutuste raamatupidajad ning juhtkond ja teised huvilised, kes puutuvad kokku mittetulundusühenduste tegevuse raamatupidamisarvestusega.

Eesmärk: Osaleja saab ülevaate, millised on mittetulundusühingu tegevusega seotud raamatupidamisarvestuse erisused ning millele tasub MTÜ ja SA aastaaruande koostamisel ja esitamisel erilist tähelepanu pöörata.

Lektor: Maire Otsus-Carpenter

Vandeaudiitor, pikaajalise koolituskogemusega raamatupidamises, finantsanalüüsis ja -planeerimises

Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala. Ta on töötanud pearaamatupidaja ja audiitorina. Maire Otsus-Carpenteril on vandeaudiitori kutse ja ta on Audiitorkogu liige. Tal on pikaajaline koolituskogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise alal ning tema selleteemalisi artikleid on avaldatud mitmetes raamatupidamis- ja finantsalastes väljaannetes. Samuti on ta tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.


NB! Videokoolitusest

 • Antud videokoolitus on 22. märtsil 2024 toimunud veebikoolituse salvestus.
 • Koolitust on võimalik vaadata ja kuulata teile sobival ajal ja kohas.
 • Koolituse jälgimiseks sobib süle- või lauaarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti.
 • Vajalik on internetiühendus ning mugavamaks kuulamiseks soovi korral kõrvaklapid.
 • Koolituse käigus saab alla laadida koolitusel näidatavad slaidid.
 • Arve tasunutele saadame e-mailile lingi, mille kaudu pääsete koolitust korduvalt vaatama ja kuulama.
 • Videokoolituse vaatamine on võimalik arve tasumise kuule järgneva kuu lõpuni.

Hind sisaldab 180-minutilist koolitust, tähtajalist järelvaatamist ning allalaetavaid koolitusmaterjale.