Finantsarvestuse ülesannete kogu (raamat)

20,22 

Hind sisaldab KM 9%

“Finantsarvestuse ülesannete kogu” koostamisel on lähtutud Lehte ja Jaan Alveri õpikust “Finantsarvestuse: põhikursus“. Kogu on mõeldud nii kutse- kui ka kõrgharidusõppes finantsarvestuse õpetamiseks/õppimiseks.

Raamat koosneb seitsmest peatükist. Ülesanded on jaotatud kuude peatükki. Viimases peatükis on esitatud ülesannete vastused.

Laos

Tootekood: 218882 Kategooriad: , , Sildid: ,

Eestikeelseid finantsarvestuse raamatuid on ilmunud vähe, neist õppeasutustes õpikutena kasutatakse Juta Tiku raamatut "Finantsarvestus" (ilmunud 2003, 2008, 2009, 2016) ning Lehte ja Jaan Alveri "Finantsarvestus: põhikursus" (ilmunud 2004, 2009, 2017). Viimasele täienduseks on välja antud 2011. aastal "Finantsarvestuse aluste ülesannete kogu".

Käesolev "Finantsarvestuse ülesannete kogu" on 2011. aastal ilmunud kogu OLULISELT TÄIENDATUD väljaanne.

"Finantsarvestuse ülesannete kogu" (edaspidi kogu) koostamisel on lähtutud Lehte ja Jaan Alveri õpikust "Finantsarvestuse: põhikursus". Kogu on mõeldud nii kutse- kui ka kõrgharidusõppes finantsarvestuse õpetamiseks/õppimiseks.

Võrreldes aastal 2011 ilmunud trükisega "Finantsarvestuse aluste ülesannete kogu" sisaldab käesolev kogu 95 ülesannet/testi enam. Lisatud on ülesandeid kõikidest teemadest. Kogu on täiendatud pikaajaliste kohustiste arvestuse teemaga 39 ülesande ja ühe testiga ning ka ülesannetega tulu arvestusest ja rahakäibe aruande koostamisest.

Ülesannete tekstide koostamisel on kasutatud Eesti majandusarvestuse valdkonna tippspetsialistide ja raamatupidamise toimkonna juhendites kasutatud terminoloogiat. Tekstides on mitmetel juhtudel esitatud alternatiivsed terminid.

Raamat koosneb seitsmest peatükist. Ülesanded on jaotatud kuude peatükki. Viimases peatükis on esitatud ülesannete vastused.

Ülesannete lahendamisel on lähtutud 2017. aastal kehtinud õigusaktidest ja eeldatud, et majandusaasta on kalendriaasta, mille lõpu seisuga peavad ettevõttes olema kajastatud kõik aasta jooksul teenitud tulud ja tekkinud kulud. Kohustiste klassifitseerimisel lühi- ja pikaajalisteks on seatud eesmärgiks kohustiste korrektne kajastamine majandusaasta viimase päeva seisuga. Samas, pikaajalised kohustised on jäetud lühiajalisteks ümber klassifitseerimata, kui ülesande lahendamisel ei ole see seatud eesmärgiks või esmatähtis (näiteks emiteeritud võlakirjade kajastamisel). Raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamise vajadusel (näiteks pikaajaliste kohustiste kajastamisel) on vastuste arvutamisel kasutatud 2017. aastal väljaantud õpikus "Finantsarvestuse: põhikursus” esitatud üksiksumma ja annuiteedi nüüdisväärtuse tegurite tabeleid, milles tegurid on esitatud nelja komakohaga. Ümardatud tegurite kasutamise tõttu esineb ülesannete vastustes korrigeeritud arve.

Ülesannete lahendamisel võivad raamatupidamiskanded olla erinevad kogus esitatutest, kuid ülesande lahenduskäik ei tohi mõjutada bilansis ja kasumiaruandes kajastatavat infot.

Autor: Monika Nikitina-Kalamäe
Kujundaja: Artur Holland
Kirjastaja: MR Office
Ilmumisaeg: 2017, kordustrükk jaanuar 2021

Köide: Pehmekaaneline
Mõõdud: 250 x 175 x 9 mm
Lehekülgi: 168

Sulle võib meeldida ka…