Uuendatud Eesti leht näitab, millised IT-erialad olemas on ning kuidas neid õppida

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidul valmis infotehnoloogia-huvilistele mõeldud veebileht StartIT, kus tutvustatakse IT-erialasid, koole ning kirjeldatakse IT-ameteid.

Erialavalikut lihtsustab simulaator, mis pakub valikuteid nii loovinimesele kui ka tehnikahuvilisele. “Kas tahame või ei taha, tänapäeval on kõik IT,” ütles ITL-i juhatuse liige Ants Sild. “Digiajastul on muutunud töö tegemine ning pea kõik ametid eeldavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) oskusi.”

Valminud veebileht StartIT on hea abimees nii põhikooli lõpetajale kui ka kogenumale inimesele, kes soovib end täiendada. Edasiõppimisvõimaluste otsijale on loodud mugav otsingulahendus, kus pakutakse erinevaid valikuteid. “Küsimuse “Kelleks saada?” asemel tuleb noorel mõelda, milliseid probleeme tahab ta lahendada,” selgitas Sild.

“IT-valdkonnas on erialasid pakkuda tõesti igale maitsele. Tänases töömaailmas on tähtsal kohal ka sotsiaalsed oskused ning avatus ja kohanemisvõimelisus – seda kordavad ka väga paljud IT-spetsialistid, kellega koostöös on loodud ametiprofiilide kirjeldused.”

StartIT veebist leiab IT-ettevõtetes töötavate spetsialistide näitel loodud 23 ametiprofiili kirjeldust, lisaks on loodud IKT rolliprofiilide struktuur, mis näitlikustab ametikohti tööprotsesside kaupa ärimaailmas. Kokku on kogutud IKT-ametite kohta koostatud küsimustikudKarjäär IT-alal pakub otsingupuu ehk minisimulaatori kaudu võimalust endale sobivat IT-eriala ja selle õppimisvõimalusi otsida. Projektide alla on koondatud info IT-kogukonna algatuste kohta.

Sündmused viivad kurssi IT-maailmas toimuvaga. Samuti on lehel soovitused veebikeskkondade kohta, et iseõppijana end proovile panna ning näiteks mõne programmeerimiskeele õppimist alustada.