Mobiilioperaatorid küsivad riigilt pool miljonit, et uuele maanteele levi ehitada

Foto: strandhe (Flickr/CC)

Eesti mobiilioperaatorid soovivad saada riigilt rohkem kui 500 000 eurot toetust, et katta mobiilileviga Tallinna-Tartu maantee uus rajatav neljarealaine Kose-Ardu-Võõbu lõik.

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit (ITL) saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kirja, milles seisab, et uus Tallinn-Tartu maantee neljarealine lõik rajatakse nõnda, et korralik andmeside sinna ei ulatu. Selle probleemi lahendamiseks soovivad sideettevõtjad, et riik aitaks mastide ehitamist korvata.

“Maantee Kose-Võõbu trassi asukoha muutmise puhul oli tegemist riigi olulise otsusega, mille tegemisse ja uue teelõigu planeerimise protsessi mobiilioperaatoreid kahjuks ei kaasatud ning mille mõju uue teelõigu mobiililevile ei analüüsitud,” seisab kirjas. “Sellest tulenevalt on mobiilioperaatorid teinud investeeringuid mobiilsidemastide taristu loomisesse lähtudes trassi praegusest asukohast.”

Uuele Kose-Ardu-Võõbu teelõigule on vaja paigaldada täiendavalt kolm mobiilsidemasti ja Võõbu-Mäo teelõigule üks mobiilsidemast.

Kolme mobiilsidemasti paigaldamine koos vajalike seadmetega rohkem kui 500 000 euro suurust investeeringut, millest ainuüksi 13 kilomeetri ulatuses valguskaabli paigaldamine läheb maksma umbes 200 000 eurot.

Selleks, et asi õigeaegselt tehtud saaks, palub liit riigilt abi. Lisaks vajaliku maa ja lubade hankimisele soovitakse, et riik aitaks asjaga seonduvaid kulusid katta.

Miks ei saa sidefirmad asja eest ise maksta?

Elisa pressiesindaja Taavi Teder märkis, et uute mastide rajamine on Eestis keeruline, kuna hõlmab palju erinevaid kooskõlastusi maaomanike ja omavalitsustega.

“Näiteks antud nelja masti puhul tuleks hinnanguliselt vedada umbes 13 kilomeetri ulatuses optilist kaablit, et tagada transmissioon mastideni. Lisaks elektrienergia varustamine mastini võtab tihti terve aasta aega, mis paneb antud hetkel meid väga keerulisse olukorda,” lausus ta.

Ta lisas, et kuna uus lõik rajatakse piirkonda, kus seni on sisuliselt olnud mets ja puudub suures osas asustus, siis kvaliteetse levi tagamiseks peaks lühikese ajaga rajama piirkonda minimaalselt neli uut masti.

Uus Ardu-Võõbu lõik. Kaart: maanteeamet

“Toetust ja eelkõige koostööd soovime me selleks, et tagada sidemastide kiire rajamine,” rääkis Teder. “Näiteks abi koostöö korraldamisel tee ehitajaga optilise sidekaabli ja kaablikanalisatsiooni rajamisel, elektrienergiaettevõttega sidemastide elektrienergiaga varustamisel ja mastide paigaldamiseks sobivate kinnisasjade kasutamise võimaldamist puudutavas suhtluses kohalike omavalitsustega.”

Suurem koormus nõuab uuendusi

Ka Tele2 Eesti erilahenduste- ja tehnoloogiadirektor Ardi Aolaid sõnas Geeniusele, et uue teelõigu kulgemine erineb praegusest trassist märkimisväärselt ning kuigi uue trassi piirkonnas on praegusele koormusele sobiv kaetus olemas, siis valmiv teelõik toob piirkonda iga päev tuhandeid uusi seadmeid, mida praegused tugijaamad ei suudaks ära teenindada.

“Tarvidus on ehitada neli uut tugijaama ning mõistlik on koos uue teega ehitada välja vastav ja sobiv kommunikatsioonide lahendus, mis tagab kõigile trassil liikujatele vajaliku ja kvaliteetse sideühenduse,” lausus ta.