Kõige kiiremini kasvasid Eesti idufirmadest esimesel poolaastal Adcash, Cleveron ja Pipedrive

Cleveron tarnis USA jaegigandile Walmartile pakiroboti tehnoloogia. Foto: Walmart

Vaid 5% kõigist Eestis tegutsevatest startupidest peavad palgal enam kui 50% valdkonna töötajatest ning maksavad 75% maksutulust, selgub Startup Estonia poolaasta aruandest.

Suurim tööandja startupide seas on Transferwise, kelle palgal Eestis on 451 töötajat. Neile järgnevad Pipedrive (236), Adcash (97), Starship Technologies (94) ja Cleveron (93).

Startupide Eestis personaö lasvas 1. kvartali lõpust 2451 töötajalt 2. kvartali lõpuks ligi 200 inimese võrra 2648 töötajani.

Töötajate arvu lisandumise poolest on viimase kvartali kiireimad kasvajad olulisel määral ühtimas suurimate tööandjate loeteluga. Esikohal on Transferwise 54 uue töötaja värbamisega, järgneb Pipedrive (+30), Taxify (+29), Cleveron (+17), Starship Technologies (+13) ja Monese (+10).

Tööjõumaksude summa kasvab

Startupides töötavate inimeste arvu kiire kasv tähendab ka makstavate tööjõumaksude suurenemist. 2017. aasta esimesel poolaastal maksid startupid riigile 16,6 miljonit eurot tööjõumakse. Eelmise aasta samal perioodil maksti tööjõumakse 12,6 miljoni euro ulatuses, näidates seega aastaga kasvu suisa 4 miljoni euro võrra.

Suurimad tööjõumaksudega panustajad on Transferwise, Pipedrive, Adcash, Zeroturnaround, Starship Technologies ja Creative Mobile. Kõige kiiremad kasvajad on siinkohal olnud Monese ja Jiffi, kes end makstavate tööjõumaksude poolest 20 suurima startupi hulka rebinud on.

Võrreldes eelmise aasta valimiga on sel korral välja jäetud juba küpsemad tehnoloogiaettevõtted, kes on startupi nimetusest välja kasvanud – näiteks Fortumo ja Guardtime – ning samuti ka startupid, mis on teiste ettevõtete poolt omandatud – näiteks Teleport ja Vitalfields.

Kokku oli taolistes tehnoloogiaettevõtetes esimesel poolaastal tööl 217 inimest ning tasuti 912 000 EUR ulatuses tööjõumakse. Kuigi tehniliselt võttes tegu enam startupidega pole, on neist ettevõtetest siiski oluline antud kontekstis rääkida, rõhutamaks laiemat startup- ja tehnoloogiaettevõtluse olulisust Eesti majandusele.

Käibe poolest suurimate seas uued tegijad

Lisaks vaadati lähemalt ka startupide käibenumbreid – Eesti startupide esimese poolaasta käive kokku oli 134 miljonit eurot. Suurima käibe tegijad on Adcash (26,8 miljonit eurot), Zeroturnaround (17,5 miljonit eurot), Starship Technologies (10,8 miljonit eurot), Pipedrive (8,2 miljonit eurot) ja Taxify (4,9 miljonit eurot).

Kiireima käibe kasvuga startupid, võrreldes käesoleva aasta 1. ja 2. kvartali tulemusi, on Adcash (+3,1 miljonit eurot), Cleveron (+1,3 miljonit eurot), Pipedrive (+0,7 miljonit eurot), Taxify (+0,58 miljonit eurot) ja Testlio (+0,55 miljonit eurot)

20 suurima käibega startupi sekka on uute tulijatena 2. kvartalis lisandunud Cobalt Engine, Digital Sputnik, Threod Systems, Erply ja Big Data Scoring.

Alati kuum teema: investeeringud

Peamised trendid esimesel poolaastal Eesti startupidesse investeerimise aktiivsusel näitavad tehingute hulga olulist kasvu – eelmise aasta sama perioodi 21 tehingult selle-aastasele 35 tehingule, ning lisaks on kasvuteel ka kohalike investorite investeeringute maht ja osakaal. Toimunud 35 tehingu keskmine suurus oli 721 000 eurot, oluline muutus võrreldes eelmise aasta tehingute keskmise mahuga, 2,5 miljonit eurot. Suurem osa selle poolaasta investeeringutest kaasati läbi kiirendifondide, kohalike ingelinvestorite või ühisrahastuse, mis näitab, et kohalik kapital on startupidele üha kättesaadavamaks muutumas.

Viimase 6 kuu suurimad investeeringud kaasasid Skeleton Technologies (15 miljonit eurot), Zeroturnaround (3,5 miljonit eurot), Funderbeam (2 miljonit eurot), Nordic Automation Systems (1 miljonit eurot) ja Investly (0,7 miljonit eurot).

Kokkuvõtvalt saab esimese poolaasta startup-investeeringute aktiivsust iseloomustada liikumisega paari suurema investeeringu poolselt statistika domineerimiselt väiksemate investeeringute mahu ja osakaalu suurenemisele, seda eelkõige tänu seemne- ja varase faasi startupide aktiivsusele. Antud trend märgib loomulikku startup-ökosüsteemi arengurada, kus esile kerkivad järjest uued kasvama asuvad ettevõtted ning hilisema kasvufaasi startupid on piisavalt kapitaliseeritud. Viimast järeldust toetab hästi 2016. aasta lõpu suur mahukate investeeringute aktiivsus, kus Starship Technologies kaasas ajalooliselt suure seemnefaasi investeeringu (16,5 miljonit eurot), Pipedrive’i investeeriti 16 miljonit eurot ning Monese’i 9 miljonit eurot.

Lisaks toimus aprillis ka ühe startupi müük, kui Suurbritannia startup MOVE Guides omandas Teleporti.

Ülevaade hõlmas 429 Eesti startupi, kelle informatsioon on kogutud startup kogukonna poolt eestveetavast investeeringute andmebaasist “Funding, Failures & Exits of Estonian Tech Startups 2006-2017”, Maksu- ja Tolliametist, ning Startup Estoniast.

 

Muudetud 16:45: täpsustatud töötajate arvu muutuse perioodi (õige on eelmine kvartal, mitte poolaasta) ja käibesummasid.