Klient ja internetipakkuja vedasid mitu kuud 30 euro üle vägikaigast

Tarbijavaidluste komisjonis sai lahenduse juhtum, kus klient soovis SkyLive Telecomi käest internetiteenust, kuid pakutud kiirused ei vastanud ootustele, mistõttu soovis klient raha tagasi saada, mille saamine venis aga kuid.

Kliendi avalduse kohaselt sõlmis ta firmaga aprillis liitumislepingu internetiteenuse Internet 30 saamiseks kuutasuga 14 eurot. Lepingu lisatingimuseks oli stardipaketi väljaost hinnaga 149 eurot. Seoses sellega, et teenus oli aeglane ja katkendlik, ei saanud klient lõpuks internetiteenust kasutada ning esitas mais suulise ja juulis kirjaliku avalduse lepingu lõpetamiseks.

Firma aga kliendi avaldusele ei vastanud ning klient pöördus seepeale tarbijavaidluste komisjoni poole, sooviga saada tagasi tasu tarbimata teenuse eest, 2 kuu ulatuses, mille eest ta oli teinud ettemaksu enne puhkusele minekut, ning ostetud seadmete eest tasutud summa.

Oktoobris teatas firma, et lõpetab kliendi soovil lepingu ning teeb ettevõte kuumaksu arvetele kreediti.

16. oktoobril kinnitas tarbija 149 euro tagasi saamist seadmete eest, kuid soovis lisainfot kahe kuu kuutasu osas. Firma ei ole sellele tarbija järelepärimisele vastanud ning klient nõuab, et firma tagastaks lepingu alusel tasutud kahe kuumakse summa.

Komisjoni otsus

Oma vastuses tarbijavaidluste komisjonile on kaupleja kinnitanud, et tagastab tarbijale seadmete maksumuse ning teeb kuutasuarvetele kreediti.

Seega on kaupleja kinnitanud, et tagastab tarbijale viimase poolt nõutud summad. Eelnevast lähtuvalt on komisjon seisukohal, et kaupleja on kohustatud tarbijale tagastama 28 eurot.

Komisjon märkis ka seda, et lepingu lõppemise ajaks loetakse kirjalikku avaldust.