Kelle kontrolli all on Bitcoin: kas kõige tähtsamaid kaevandajaid seob ühisnimetaja?

Kuigi ükski Bitcoini osapool ei kontrolli 51% kogu süsteemist, on suur osa kaevandajaid pärit Hiinast, mis toidab skeptikute kahtlusi, et Hiinal on võimalus kogu Bitcoini oma huvides juhtida.

Bitcoini idee aluseks on detsentraliseeritus ehk kogu krüptovaluuta on “vaba” selles mõttes, et seda ei juhi ega kontrolli ükski osapool. Kontode ülekanded kirjutatakse ühisesse arveraamatusse, mille põlistavad matemaatiliste tehingutega igaveseks kõik Bitcoini võrgustikus tegutsevad üksikud osapooled ehk “kaevandajad” ja nii ei saa keegi seda valuutasüsteemi juhtida.

Vähemalt selline on üldlevinud arusaam Bitcoinist. Üks programmeerija, Egor Homakov, juhib aga tähelepanu faktile, et Bitcoini tsentraliseerimiseks ehk ühe osapoole kontrolli alla saamiseks pole vaja eriti palju fantaasiat rakendada.

Mis tähendab Bitcoini kontrollimine?

Sisuliselt piisab Bitcoini üle kontrolli haaramiseks sellest, kui üks kaevandaja kontrollib 51% kogu kaevandamisvõimsusest, see lubaks ülekannete andmeid üle kirjutada ja näiteks raha mitu korda kasutada.

Ajalooliselt on taoline olukord juba juhtunud, kui GHashi-nimeline kaevanduskogukond (hulk kaevandajaid, kes esindasid ühte osapoolt) ületas 51% lävendi. Selleks, et leevendada ärevust Bitcoiniga manipuleerimise pärast, otsustasid osapooled toona vabatahtlikult vähendada oma osakaalu.

Üle 2/3 Bitcoini kaevandajatest on Hiinast

Kuna 51% probleem mõjutab usaldust kogu Bitcoini suhtes, ei taha keegi äratada tähelepanu sellega, et tema osakaal jõuaks 51%-ni. Kui vaadata praegu suurimate kaevandajate jaotustabelit, siis on näha, et keegi neist ei üle 20%.

Samas on aga kuuest kõige suuremast kaevandajast viis pärit Hiinast jan nende osakaalud on järgmised:

  1. F2Pool: 8,6%
  2. BTC.TOP: 13%
  3. ViaBTC: 15%
  4. AntPool: 15,9%
  5. BTC.com: 17,3%

Kokku on ainult nende suurimate Hiinast pärit kaevandajate osakaal Bitcoini süsteemis 69,8%, kui liita siia veel väiksemad tegijad, tõuseb osakaal ilmselt veelgi.

Hormakov ei too esile ühtegi tõendit, et need Hiina päritolu kaevandajad teeks kuidagi koostööd või ühiselt süsteemiga manipuleeriks. Küll aga viitab ta võimalusele, et ülemaailmse detsentraliseeritud süsteemi üle kontrolli võtmiseks on seda kõige paremad võimalused teha just Hiina riigil. Kuna riigis ei kehti Läänes enesestmõistetavad inimõigused ja ettevõtlusvabadus ning riigil on õigus julgeoleku nimel vabaduste ja õiguste üle otsustada, on kõige efektiivsem erinevaid kaevandajaid kontrollida.

Kuigi lühiajaliselt õnnestuks sellise tsentraliseerimisega Bitcoini sees teha meelevaldseid ülekandeid ehk kasutada ühtesid ja samu bitcoine mitu korda, tähendaks see ilmselt koheselt usalduse kaotamist kogu süsteemi vastu ja Bitcoini kokkukukkumist.

Kuna see ei jääks ilmselgelt märkamata, siis kõige tõenäolisemalt tooks see kaasa usalduse kaotuse Bitcoini vastu ja kogu selle väärtuse kokkukukkumise.