Majandusaasta aruanne 2022 (videokoolitus)

108,00 

Hind sisaldab KM 20%

Majandusaasta aruande koolitusel annab vandeaudiitor Anne Nuut ülevaate 2022. aasta majandusaasta aruande koostamise olulisematest nüanssidest ning jagab hulganisti praktilisi näpunäiteid selle koostamiseks. Lektori ettekandeid ilmestavad näited, mis on abiks igapäevatöös.

Tootekood: 216161 Kategooriad: , Sildid: , ,

Koolitusel antakse ülevaade 2022. aasta majandusaasta aruande koostamise olulisematest nüanssidest ning jagatakse praktilisi näpunäiteid aruande koostamiseks. Samuti käsitletakse olulisi muudatusi maksuseadustes, mis juba jõustunud või jõustuvad tulevikus.

Videokoolitusel käsitletavad teemad

 • Mis on muutunud eriti oluliseks iga ettevõtte ja raamatupidaja jaoks majandusaasta 2022 aastaaruande koostamisel?
 • Kuidas hinnata äriühingu majanduslikku olukorda ja tegevuse jätkusuutlikkust? Millised tegurid võivad seada ettevõtte jätkusuutlikkuse kahtluse alla?
 • Millised sündmused toimuvad aruandeperioodi järgselt ja milline on nende mõju ettevõtte finantsnäitajatele?
 • Mida olulist on kirjas raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites raamatupidamise aastaaruande koostamise kohta, mis on muutunud sel aastal eriti aktuaalseks?
 • Mida tuleks pidada silmas arvestusmeetodite valikul ja raamatupidamislike hinnangute tegemisel arvestades kindlasti ka meid tabanud kriiside võimalikke mõjusid ettevõtte majandustegevusele?
 • Objektiivsuse ja konservatiivsuse printsiipidest lähtuvate varade ja kohustiste inventuuride olulisusest
 • Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad – millised on nõuded nende koostamisele, mida peab kindlasti teadma ja ka täitma?
 • Millised võimalused on raamatupidaja ees koostades väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruannet?
 • Milline on hästi koostatud majandusaasta aruanne?
 • Põgus ülevaade Äriseadustiku muudatustest (01.02.2023)

Koolituse maht: 5,33 akadeemilist tundi ehk 240 minutit

Sihtgrupp: Raamatupidajad, ettevõtjad ja teised, kes tegelevad ettevõtlusega ja puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega.

Eesmärk: Anda osalejatele teadmised sellest, millele pöörata erilist tähelepanu 2022. aasta majandusaasta aruannet koostades (s.h kuidas kajastada majandusaasta aruandes erinevate kriiside mõju). Samuti saab teada, millised on enamlevinud eksimused majandusaasta aruande koostamisel audiitori vaatenurgast ning seeläbi oskab neid tulevikus ka ise vältida.

Anne Nuut

Lektor: Anne Nuut

Vannutatud audiitor ning Antimar Audiitorid OÜ juhatuse liige

Anne Nuut omab kõrgharidust Tallinna Polütehnilise Instituudi raamatupidamise erialalt. Raamatupidamise ja sellega seonduvaga on ta tegelenud instituudi lõpetamisest alates ning 1999. aastast on ta vandeaudiitor. Anne Nuut on ka OÜ Heister AN juhataja ning ANTIMAR Audiitorid OÜ juhatuse liige, on olnud kauaaegne EV Raamatupidamise Toimkonna liige ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Nõunike Kogu liige. Ta on olnud väga pikka aega Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige ja kogu juures asuva kutsekomisjoni ning Audiitorkogu juhatuse liige.


NB! Videokoolitusest

 • Antud videokoolitus on 9. märtsil 2023 toimunud veebikoolituse salvestus.
 • Koolitust on võimalik vaadata ja kuulata teile sobival ajal ja kohas.
 • Koolituse jälgimiseks sobib süle- või lauaarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti.
 • Vajalik on internetiühendus ning mugavamaks kuulamiseks soovi korral kõrvaklapid.
 • Koolituse käigus saab alla laadida koolitusel näidatavad slaidid.
 • Arve tasunutele saadame e-mailile lingi, mille kaudu pääsete koolitust korduvalt vaatama ja kuulama.
 • Videokoolituse vaatamine on võimalik arve tasumise kuule järgneva kuu lõpuni.

Hind sisaldab 240-minutilist koolitust, tähtajalist järelvaatamist ning allalaetavaid koolitusmaterjale.