Rubriigi toob sinuni 

Hero of the Week: Aasta noor ettevõtja, eAgronomi tegevjuht Robin Saluoks

Robin Saluoks – põllumajandusrevolutsiooni tegeva idufirma eAgronom kaasasutaja ja tegevjuht, hero of the week. Eile lisandus sellesse uhkete tiitlite nimistusse ka aasta noore ettevõtja oma.

“eAgronom on revolutsioon, kus targad inimesed on saanud kokku, et põllumehi aidates maailma muuta. Me ehitame tarkvara, mis säästab põllumeeste aega ja aitab neil teha paremaid otsuseid. Me usume, et kui me aitame põllumeestel saavutada oma pikaaegsed finantseesmärgid, toob see endaga kaasa vähenenud CO2 taseme, puhtama keskkonna ja tervislikuma toidu,” selgitab Robin eAgronomi missiooni.

Kuidas sai eAgronom alguse? Kas see oli pigem lihtne või keeruline? Millised olid peamised takistused?

Minu isa on põllumees – alustasime sellega, et ehitasime tööriista, mis teda tema igapäevastes väljakutsetes aitaks. Üsna pea märkasid seda uut lahendust ka teised põllumehed ja see lõi meil silmad särama. Nägime, kui palju tunde põllumehed töötavad ja kui stressirohke see töö on.

Samal ajal on põllumajandus üks suurimaid keskkonnasaastajaid. Inimesed eAgronomis teavad, et see ei pea nii olema ja see teadmine aitab meil kõik takistused ületada.

Miks on just nüüd ja praegu eAgronomi jaoks õige aeg?

Meid kannustavad peamiselt kolm aspekti – põllumajanduses vahelduvad põlvkonnad väga kiiresti, tootmiskulud kasvavad kiiresti ja kliimamuutus mõjutab põllumehi.

Meie kasutajate keskmine vanus on 50 aastat, kuid enamikes farmides on aktiivsemaks muutunud ka noorem põlvkond. Enamasti on just nemad need, kes ärgitavad paberi ja pastaka pealt IT tööriistadele üleminekut.

Põllumajanduse tootmiskulud on tohutult kasvanud, aga teraviljast saadav tulu on jäänud samaks. Seega on põllumehed hakanud mõtlema, kuidas vähem kemikaale kasutades samade tulemusteni jõuda. See on miski, mille eAgronomi tarkvara mugavaks teeb.

Keskkonnamuutus mõjutab farmereid ja nad tajuvad seda. Kohtusin äsja Poola farmeritega, kes rääkisid, et täna on ilm ekstreemsem kui 10 aastat tagasi. Nad kaotasid rohkem kui pool oma saagist selleaastase kuumalainega ja sama juhtus eelmisel aastal rohkete vihmasadude pärast. Selle tõttu on paljud neist hakanud mõtlema, kuidas tegutseda ilma keskkonda rikkumata?

Õnneks on kemikaalid, väetised ja mulda tapvad viljelustehnikad põllumeeste jaoks ühed suurimad kuluallikad. Neil on hea meel seda teguviisi vähendada ja läbi selle oma raha vähem suurtele keemiaettevõtetele anda.

Mis on aidanud sul jõuda sinna, kus sa praegu oled?

Me oleme jõudnud selleni järgides kolme lihtsalt põhimõtet: esikohal alati on põllumehed. Sea eesmärke, vii need täide, korda seda. Ole oma tegemistes läbipaistev.

eAgronomi kasutavad põllumehed suudavad katkematult toita rohkemat kui 3 miljonit inimest. Reaalsuses tähendab see, et toit, mida nad toodavad, jõuab kümnete miljonite inimesteni.

Kõik meie ettevõtte töötajad külastavad talusid. Me sõidame traktorite ja kombainidega, suhtleme põllumeestega ja õpime neilt pidevalt midagi uut. eAgronom on ülesse ehitatud juhtivate agronoomide, konsultantide, põllumeeste, inseneride, teadlaste ja avaliku elu tegelaste poolt. Põllumeestest on saanud isegi meie investorid.

Ideaalsuse poole püüdlemise asemel püüame me asju kiiresti välja saata. Alles siis, kui miski pärismaailmas eksisteerib, saame me selle kohta tagasisidet koguda ja õppida.

Tagasisidel põhinevad muutused on kiireim tee ideaalini.

Läbipaistvus annab inimestele jõu ja purustab illusioonid. Me tahame, et halvad uudised leviks kiiresti ja oleme selle osas brutaalselt ausad. Näiteks kui klient ei ole meie sihtgrupp, ütleme me neile otse, et me ei pruugi olla nende jaoks parim tarkvaralahendus.

Mind inspireerib…

Igapäevaselt inspireerivad mind inimesed, kellega koos ma töötan. Paljud neist on loonud tooteid miljonitele inimestele ja nendega koos töötamine õpetab mind palju. Mulle teeb au võimalus töötada selliste globaalsete probleemide lahendamise heaks nagu kliimasoojenemine, pinnase hävimine ja keskkonnasaastatus. Mul on hea meel, et saan teha seda läbi põllumeeste – inimeste, kes varustavad meid toiduga.

Mis on juhiks olemise juures kõige suurem väljakutse?

eAgronomis töötavad targad inimesed, kellel on tohutu motivatsioon põllumehi aidata. Äriarenduse eelis ja samal ajal ka puudus on see, et võimalusi on alati rohkem kui ressursse. Juht peab oskama valida, millele keskenduda, mida delegeerida ja mida ignoreerida.