Rubriigi toob sinuni 

Ainulaadne .Cocoon idufirmade mentorlusprogramm keskendub juhtide psühholoogiale

Arvukate äriinkubaatorite ja -kiirendite kõrvale on kerkinud uus programm. Cocoon, mis oma uudse ja ainulaadse lähenemisnurgaga keskendub ettevõtte arendamise asemel juhi arenemisele oma äris. Cocooni eestvedaja, Contriberi tegevjuht ja äriingel Rein Lemberpuu sõnul aitab juhi hoiakute muutmine kasvada ka ettevõttel.

Idufirmad põrkavad iga päev kokku erinevate probleemidega, millele on vaja leida lahendusi – konfliktid tiimis, rahastuse leidmine, müüginumbrite aeglane edenemine jne. Mõned probleemid lahenevad pea märkamatult, samas teised kipuvad jääma püsima ja tunduvad liialt keerukad, et sellega ise hakkama saada. “Üldjuhul probleem tähendab seda, et see meetod kuidas sa asjale lähened, ei sobi. Sa vaatad seda ühe nurga alt ja see ei lahene, “ leiab Rein Lemberpuu, “see eristabki üht inimest teisest, et kuidas nad on võimelised oma probleeme lahendama ja mida nad siis teevad.”

Keskendub juhi psühholoogiale

Alustavale ettevõtjale võib osutada keeruliseks leida probleemidele parimaid lahendusi. Üpris tihti kardetakse, et tehakse otsus, mida ei saa hiljem muuta. Idufirma juhtimine kipub olema üksildane amet ja sellega seotud muresid ei pruugi mõista ei oma tiimiliikmed, sõbrad ega pere, kuna nad ei tegele nendega. Nii ongi ainukesed, kellelt erinevaid vaatenurki küsida, teised juhid.

Rein Lemberpuule on taolised konsultatsioonid tuttavad ja seetõttu tekkis ka idee mentorlusprogramm Cocoon kokku panna. Programm on üles ehitatud nii, et oleks võimalik saada üks ühele konsultatsiooni sobiva mentoriga ning samuti osa saada ühisüritustest, milles osalevad kümned mentorid ja asutajad. Cocoon ei ole lokaalne programm, vaid osaleda võivad juhid üle maailma. Äri edendamine toimub läbi asutaja psühholoogia ja mõttemaailma arendamise.

Cocooni programmi eesmärgiks on aidata iduettevõtetel kasvada ja selle juhil vastavalt muutuda. Rein Lemberpuu sõnul ei mõelda tihti, et kasv on samuti muutus. Ettevõtet, kus töötab sada või tuhat inimest, ei saa juhtida samamoodi kui kümne inimesega firmat. Valdavalt pole probleem selles, et juht ei taha muutuda, vaid et mida muuta ja kuidas seda teha. Inkubatsiooni ja kiirendiprogramme, mis sellele lahenduse leidmisega tegeleksid, on vähe. “Me alustame äriprobleemist. Me leiame seose äriprobleemi ja sinu isikliku probleemi vahel. Selle lingi leidmine pole elementaarne,” sõnab Lemberpuu. Kui see ühendus on leitud, siis on juba lihtne mõista, mida enda juures muutma peaks. Mentorid, ühisüritused ja võrgustik aitavad leida vastuse küsimusele, kuidas see muutus ellu viia.

Hoolikalt valitud mentorid

Cocoonis on rohkelt rõhku pandud mentoritele ja nende kasule kogu programmist. Mentor ei osale programmis pelgalt heast tahtest, vaid neil on võimalik saada osa tulust, mida ettevõtte tänu nende panusele saab, kui ka areneda ise veelgi paremaks juhendajaks. Samuti on nõuandja sobitamine ettevõtjale mitmepoolne kokkulepe: mentor peab tundma, et tal on juhile midagi pakkuda ja juht nägema, et juhendaja on sobilik aitama tal probleeme lahendama.

Mentorite profiil on kirju ja nende seast leiab nii professionaalseid äriedendajaid, elukutselisi juhatuse liikmeid, personali- ja kommunikatsiooni spetsialiste ning äriingleid. Kõik nad on valitud Lemberpuu poolt põhimõtte alusel, et oskaksid juhi arengule läheneda nii teaduslikust – psühholoogilisest ja neuroteaduse – vaatepunktist ning isiklikust kogemusest, kui ka religioonist ja paramaailmast lähtudes.

Suured ootused programmile

Esimesest Cocooni programmi lennus osalev idufirma askRobin asutaja ja tegevjuht Rain Sepp ühines programmiga, sest tundis puudus just rahvusvahelisest kogenud mentorite ja asutajate võrgustikust. Olles ise olnud varasemalt nii juhendaja kui ka juhendatav erinevates idufirmadele suunatud programmides, meelitas teda Cocooni juurde pikk ja organiseeritud juhendamisplaan ning võimalus töötada mentoriga koos ühise eesmärgi nimel. “Kui su eesmärk on ettevõtte käivet kasvatada, siis on see ka mentoril eesmärgiks, sest ka tema saab sellest kasu,” sõnas Sepp.

Tema peamisteks ootusteks on, et mentoriga kujuneks välja tihe suhtlus, ta suudaks olla toeks, aga ütleks kõik alati ausalt välja ja esitaks väljakutseid, mis esialgu võivad veidi ehmatada, sealjuures aga oleks valmis nende täitmisel ka abistama. “Mu ootused on nii suured, et see programm saab olema väljakutse ka mentoritele,” kinnitab Sepp.

Kolme programmi mentori, Skinner Layne, Dmitri Sarle ja Mark Ashtoni mõtteid saab kuulama tulla ka jaanuaris toimuval sTARTUp Day’le.