Blogi haldab ja kureerib  Sponsor

Miks Starman fiiberoptilist võrku arendab? Vastuse annab see uuring internetiühenduste tuleviku kohta

video-tv2-ss-1920.jpg

Ed Harsteadi ja Randy Sharpe’i avaldatud uuringust selgub, et järgneva kümne aasta jooksul on domineerivaks internetinõudluse valmistajaks videote veebi teel edastamine.

Lisaks videote populaarsuse säilimisele ennustavad Harstead ja Sharpe, et üldine internetiliiklus hakkab järgneva kümne aasta jooksul aastast aastasse kasvama 8-14 protsendipunkti võrra.

2015. aasta seisuga moodustasid videod 70 protsenti kogu veebiliiklusest.

Uuringu koostajad toovad välja ka selle, et HFC-võrgustikud ehk lahendused, kus kasutatakse koos nii fiiberoptilisi kui ka mitmekihilisi metallkaableid, peavad kiirelt arenema, et veebipõhistele teenustele pakkuda gigabitist andmesidekiirust. Starman ongi juba välja arendamas Eestis uut fiiberoptilist võrku, mis võiks inimeste kodudesse tuua seninägematult kiireid veebiühendusi. Ühtlasi oleks uus Starmani optiline võrk pikkadeks aastateks tulevikukindel, võimaldades klientide nõudmiste kasvades ka kiiruseid võrgus tõsta.

Uuringu eesmärgiks oli aidata internetipakkujatel aidata arvestada tulevikutrendidega ning seeläbi oma taristu ehitust, arendust ning hooldamist planeerida, kindlustamaks, et vananenud taristu ei hakka segama veebitrende.

Foto: Marketingland